Khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình

1
tháng 10 năm 2005
25 ngày
Giá gói thầu:
 • 9030337 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói