Khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất

2
tháng 10 năm 2005
22 ngày
Giá gói thầu:
 • 61691356 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói