Ép cọc thử và thí nghiệm thử tải cọc

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tải cọc

6
Quý IV/2007, Quý I/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 68657000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá