Tư vấn giám sát thi công xây lắp khối nhà chính và lán trại + Cung cấp lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát thi công xây lắp khối nhà chính và lán trại + Cung cấp lắp đặt thiết bị

8
Quý IV/2007, Quý I/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 349897545 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm