Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng phần chuyên điện và mua bảo hiểm công trình

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng phần chuyên điện và mua bảo hiểm công trình – Di dời và tái bố trí lưới điện trong pham vi dự án mở rộng nâng cấp đường Phạm Văn Bạch Q.Gò Vấp.

Tên dự án:Di dời và tái bố trí lưới điện trong pham vi dự án mở rộng nâng cấp đường Phạm Văn Bạch Q.Gò Vấp
Tên gói thầu:Xây dựng phần chuyên điện và mua bảo hiểm công trình
Nguồn vốn:ĐTXD 2007
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Điện lực Gò Vấp – 176 A Dương Quảng Hàm, P.05, Q.Gò Vấp Tp.HCM – ĐT: 08.2164245
13/12/2007 đến 28/12/2007
990000 (VND)
28/12/2007 09:00
28/12/2007 09:00