Xây lắp trạm biến thế 160 KVA

Xây lắp trạm biến thế 160 KVA

9
Quý IV/2007, Quý I/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 240000000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá