Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

10
Quý IV/2007, Quý I/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 40927373 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm