Tư vấn kiểm tra và chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Tư vấn kiểm tra và chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

11
Quý IV/2007, Quý I/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 65004110 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá