Cung cấp và lắp đặt thiết bị phát sóng FM của Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM tại Đồng bằng sông Cửu Long

Cung cấp và lắp đặt thiết bị phát sóng FM của Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM tại Đồng bằng sông Cửu Long

1
Quý I/2008
2007-2008
Giá gói thầu:
 • 12773585440 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói