Cung cấp và lắp đặt hệ thống truyền tín hiệu audio từ Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM đến Đài truyền hình TP.HCM

Cung cấp và lắp đặt hệ thống truyền tín hiệu audio từ Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM đến Đài truyền hình TP.HCM

2
Quý I/2008
2007-2008
Giá gói thầu:
 • 760786180 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói