Xây dựng nhà máy phát sóng FM của Đài tiếng nói nhân dân tại Đồng bằng sông Cửu Long

Xây dựng nhà máy phát sóng FM của Đài tiếng nói nhân dân tại Đồng bằng sông Cửu Long

3
Quý I/2008
2007-2008
Giá gói thầu:
 • 1951595250 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói