Báo đối ngoại Vietnam Economic News thông báo mời thầu

Báo đối ngoại Vietnam Economic News thông báo mời thầu – Thuộc dự án: Dự án nâng cao năng lực Trung tâm kỹ thuật biên tập Báo đối ngoại Vietnam Economic News.

Gói thầu: Cung cấp thiết bị số 2

Thuộc dự án: Dự án nâng cao năng lực Trung tâm kỹ thuật biên tập Báo đối ngoại Vietnam Economic News

Nguồn vốn: ngân sách Nhà nước

Bên mời thầu: Báo đối ngoại Vietnam Economic News

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT từ  9 giờ, ngày 05/12/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban Trị sự Báo đối ngoại Vietnam Economic News 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội – Điện thoại và Fax: 04 7161762

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 20/12/2007.