Thông báo mời thầu gói thầu: San lắp mặt bằng Trường Đại học Tiền Giang (giai đoạn 1)

Thông báo mời thầu gói thầu: San lắp mặt bằng Trường Đại học Tiền Giang (giai đoạn 1)

Tên dự án:San lắp mặt bằng Trường Đại học Tiền Giang (giai đoạn 1)
Tên gói thầu:San lắp mặt bằng Trường Đại học Tiền Giang (giai đoạn 1)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang; số 54 đường Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.875733- 872217
13/12/2007 đến 28/12/2007
1.000.000 (VND)
28/12/2007 14:00
28/12/2007 14:00