Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng và nhà thầu thiết bị

Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng và nhà thầu thiết bị

10
tháng 11/2007
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 499.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói