Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống giao thông (giai đoạn 1)

Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống giao thông (giai đoạn 1)

Tên dự án:Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Long Hưng- thị xã Gò Công
Tên gói thầu:Hệ thống giao thông (giai đoạn 1)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ: Số 54 đường Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.875733
10/12/2007 đến 25/12/2007
1.000.000 (VND)
25/12/2007 14:00
25/12/2007 14:00