Lập HS mời thầu các gói thầu còn lại, ngoài gói thầu EPC.

Lập HS mời thầu các gói thầu còn lại, ngoài gói thầu EPC.

1
Quý IV/2007
Tổng cộng 3 tháng
Giá gói thầu:
 • 72349 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian