Tư vấn trợ giúp chủ đầu tư, bao gồm: Quản lý dự án (PMC); Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Quan trắc biến dạng công trình và hệ thống định vị tọa độ chuẩn; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình.

Tư vấn trợ giúp chủ đầu tư, bao gồm: Quản lý dự án (PMC); Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Quan trắc biến dạng công trình và hệ thống định vị tọa độ chuẩn; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình.

4
Quý IV/2007
48 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.000.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói