Gói thầu EPC: Thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị, xây lắp, vận hành, chuyển giao công nghệ, bảo hiểm công trình.

Gói thầu EPC: Thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị, xây lắp, vận hành, chuyển giao công nghệ, bảo hiểm công trình.

5
Quý IV/2007
42 tháng
Giá gói thầu:
 • 498.867.561 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * EPC
  Trọn gói