Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp Cổng, tường rào và nhà thường trực của nhà máy.

Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp Cổng, tường rào và nhà thường trực của nhà máy.

6
Quý II/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 198.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói