Gói thầu: Mua sắm máy tính, máy in và thiết bị trình chiếu

Gói thầu: Mua sắm máy tính, máy in và thiết bị trình chiếu – Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính

Gói thầu: Mua sắm máy tính, máy in và thiết bị trình chiếu

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Bên mời thầu: Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian phát hành HSYC: từ ngày 30/11/2007 đến ngày 04/12/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng 309 số 4 ngõ 1 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trương, Hà Nội

Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ, ngày 07/12/2007.