Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Giá lưu trữ theo tiêu chuẩn (GLT-TCN 7/1998)

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Giá lưu trữ theo tiêu chuẩn (GLT-TCN 7/1998) – Đầu tư thiết bị, công nghệ cho công tác lưu trữ số liệu khí tượng thủy văn.

Tên dự án:Đầu tư thiết bị, công nghệ cho công tác lưu trữ số liệu khí tượng thủy văn
Tên gói thầu:Cung cấp và lắp đặt Giá lưu trữ theo tiêu chuẩn (GLT-TCN 7/1998)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thủy văn, Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại và fax: 04 8356616
20/11/2007 đến 05/12/2007
500.000 (VND)
05/12/2007 09:00
05/12/2007 09:00