Thông báo mời thầu gói thầu: Từ Ko đến K2+750 -Hồ chứa nước Sông Ray (hạng mục Đê bao).

Thông báo mời thầu gói thầu: Từ Ko đến K2+750 – Hồ chứa nước Sông Ray (hạng mục Đê bao).

Tên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray (hạng mục Đê bao)
Tên gói thầu:Từ Ko đến K2+750
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án thủy lợi – 153 Chu Mạnh Trinh P8 Tp Vũng Tàu -ĐT: 064 859685, Fax: 064 582854
10/12/2007 đến 25/12/2007
1000000 (VND)
25/12/2007 08:00
25/12/2007 08:00