Mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc

Mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc

1
14g00, ngày 29/01/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1586880000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói