Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thông tin địa lý tỉnh Vĩnh Phúc

Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thông tin địa lý tỉnh Vĩnh Phúc

01
Tháng 1,2 năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 2225800000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói