Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu

Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu

01
4/2007
4/2007
Giá gói thầu:
 • 33403953 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói