Gói thầu xây lắp số 1: Nhà hàng -Thuộc Dự án “Nhà hàng tiệc cưới Công ty Cao su Đăk Lăk”.

Gói thầu xây lắp số 1: Nhà hàng – Thuộc Dự án “Nhà hàng tiệc cưới Công ty Cao su Đăk Lăk”

Gói thầu xây lắp số 1: Nhà hàng

Thuộc Dự án “Nhà hàng tiệc cưới Công ty Cao su Đăk Lăk”

Nguồn vốn: Vốn của Công ty

Bên mời thầu: Công ty Cao su Đăk Lăk

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30 ngày 04/09/2007 đến trước 7 giờ 30 ngày 28/09/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cao su Đăk Lăk, số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 7 giờ 30, ngày 28/09/2007.