Cung cấp và lắp đặt camera quan sát cho các buồng giam

Cung cấp và lắp đặt camera quan sát cho các buồng giam

01
Quý I/2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 220.158.000 (VND)
 • Ngân sách quận Tân Phú
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói