Các hạng mục xây dựng: cổng tường rào, nhà bảo vệ, trạm xử lý nước, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà-PCCC, nhà hành chính 2 tầng, nhà học viên 4 tầng, nhà ăn, giảng đường hội thảo, nhà nghỉ độc lập 2 phòng – 3 phòng, bể bơi, sân tennis, giàn hoa – đường

Các hạng mục xây dựng: cổng tường rào, nhà bảo vệ, trạm xử lý nước, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà-PCCC, nhà hành chính 2 tầng, nhà học viên 4 tầng, nhà ăn, giảng đường hội thảo, nhà nghỉ độc lập 2 phòng – 3 phòng, bể bơi, sân tennis, giàn hoa – đường

3
Quý I/2008
600 ngày
Giá gói thầu:
 • 43.635.353.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu