Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị

4
Quý I/2008
Theo thời gian thi công
Giá gói thầu:
 • 852.054.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói