Thiết bị bể bơi, trạm xử lý nước, cấp nước, bể cảnh, đài phun

Thiết bị bể bơi, trạm xử lý nước, cấp nước, bể cảnh, đài phun

5
Quý II/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.490.379.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói