Hệ thống truyền hình quốc tế (cung cấp và lắp đặt thiết bị)

Hệ thống truyền hình quốc tế (cung cấp và lắp đặt thiết bị)

8
Quý IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 590.261.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá