Cung cấp bàn ghế, giường, tủ

Cung cấp bàn ghế, giường, tủ

10
Quý I/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.595.750.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói