Thiết bị (bao gồm cung cấp lắp đặt máy biến thế, máy lạnh và phụ kiện, hệ thống mạng viễn thông, hệ thống PCCC vách tường, báo cháy tự động và chống sét)

Thiết bị (bao gồm cung cấp lắp đặt máy biến thế, máy lạnh và phụ kiện, hệ thống mạng viễn thông, hệ thống PCCC vách tường, báo cháy tự động và chống sét)

1
ngày 21/6/2007 đến ngày 17/7/2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.310.594.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói