Mua sắm vật tư phụ tùng linh kiện cắt lọc sét

Mua sắm vật tư phụ tùng linh kiện cắt lọc sét

01
14h00 ngày 28 tháng 1 năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 508.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói