Cung cấp vật tư phụ tùng còn lại và thi công xây lắp công trình

Cung cấp vật tư phụ tùng còn lại và thi công xây lắp công trình

3
Quý IV/2007 – I/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.922.408.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói