Tư vấn giám sát độc lập cho công tác đền bù tái định cư

Tư vấn giám sát độc lập cho công tác đền bù tái định cư

HBP-7
Quý III/2007
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 140.800.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói