Gói thầu thi công xây dựng công trình đường điện vào thôn Khuổi Tấy A-B và thôn Lũng Danh xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Gói thầu thi công xây dựng công trình đường điện vào thôn Khuổi Tấy A-B và thôn Lũng Danh xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

1
25/01/2008-22/02/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.695.499.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói