Gói thầu số 03: xây dựng lưới điện ( dây trung thế và 01 trạm biến áp )

Gói thầu số 03: xây dựng lưới điện ( dây trung thế và 01 trạm biến áp )

03
2006
2006
Giá gói thầu:
 • 165.000.000 (VND)
 • JBIC
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói