Lập dự án đầu tư xây dựng

Lập dự án đầu tư xây dựng

I.1
2007
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 32.460.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá