Chi phí khảo sát, đo đạc địa hình

Chi phí khảo sát, đo đạc địa hình

I.2
2007
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 266.260.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá