Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên – Thuộc Dự án “Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm”.

Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm

Thuộc Dự án “Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm”

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 07/12/2007 đến trước 14 giờ ngày 21/12/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Tài chính Kế toán, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, số 59 đường Hai Bà Trưng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Điện thoại: (050) 860617; Fax: (050) 852423

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 21/12/2007.