Thẩm tra thiết kế (KT, BPTC)

Thẩm tra thiết kế (KT, BPTC)

II.3
Quý I-2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.560.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá