Thẩm tra tổng dự toán

Thẩm tra tổng dự toán

II.4
Quý I-2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.320.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá