Giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng

II.5
Tháng 3/2008 – Tháng 5/2008
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 164.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá