Dự phòng

Dự phòng

IV
Quý III-2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 824.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Sẽ phê duyệt sau
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * EC
  Hợp đồng hỗn hợp