Tứ vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Tứ vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

3
Quý I/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 306.471.664 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm