Giám định hàng xuất nhập khẩu

Giám định hàng xuất nhập khẩu

BT-8
Quý II/2008
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 561.928.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói