Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

BT-9
Quý IV/2007
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 716.135.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói