Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Gói thầu 02
Theo tiến độ Gói thầu 01
Theo tiến độ Gói thầu 01
Giá gói thầu:
 • 23.000.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Sẽ phê duyệt sau
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói