Thông báo mời thầu gói thầu: Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An

Thông báo mời thầu gói thầu: Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An

Tên dự án:Xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Long An
Tên gói thầu:Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng UBND tỉnh Long An – Số 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, TX Tân An, Long An. ĐT: 072825102, Fax: 072821858
27/12/2007 đến 11/01/2008
500.000 (VND)
11/01/2008 08:00
11/01/2008 08:00